Proud Members

RIY 2022-23

PHF Rtr. Dwijesh Nashikkar

Rtr. Sakshi Sonawani

Rtr. Mohit Khemwani

Rtr. Samiksha Sonwane

Rtr. Piyush Kapadi

Rtr. Sumesh Karad

Rtr. Shantanu Khoraskar

Rtr. Rutuja Narkhede

Rtr. Kanishka Kolhapure

Rtr. Ajay Agrawal

Rtr. Vijay Chavan

Rtr. Mangesh Ghaisas

Rtr. Rohan Mehta

Rtr. Pratik Jagtap

Rtr. Juhi Punjabi

Rtr. Ameya Ghatpandey

Rtr. Tarun Vasagiri

Rtr. Saket Khodaskar

Rtr. Suhani Shinde

Rtr. Yash Shinde

Rtr. Dnyanesh Chandewar

Contact Us

Rtr. Dr. Aishwarya Patil
President

rtr.dr.aishwaryapatil@gmail.com

Rtr. Harshvardhan Kale
Secretary

harsh.kale2000@gmail.com

Rtr. Ameya Mhaske
Treasurer

ameya.rotaract@gmail.com

Join Us

© All rights reserved. Rotaract Club of Pune Shaniwarwada 2022.

Contact Us

Rtr. Dr. Aishwarya Patil
President

rtr.dr.aishwaryapatil@gmail.com

Rtr. Harshvardhan Kale
Secretary

harsh.kale2000@gmail.com

Rtr. Ameya Mhaske
Treasurer

ameya.rotaract@gmail.com

Join Us

© All rights reserved. Rotaract Club of Pune Shaniwarwada 2022.